TSO/BSO
Tussenschoolse Opvang/Buitenschoolse Opvang
De tussenschoolse opvang voor de locaties aan de Beethovensingel wordt georganiseerd door de SKOA. U kunt uw kind inplannen voor TSO via digiDuif. De kinderen nemen zelf brood en drinken mee, voor fruit wordt gezorgd. De kosten zijn € 2,98 per keer en verloopt via automatische incasso. Meer informatie kunt u verkrijgen op school.