TSO/BSO
De tussenschoolse opvang voor de locaties aan de Beethovensingel wordt georganiseerd door de SKOA. U kunt uw kind inplannen voor TSO via digiDuif.

De kinderen nemen zelf brood en drinken mee, voor fruit wordt gezorgd.

De kosten zijn € 2,98 per keer en verloopt via automatische incasso. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met SKOA of de administratie van de Nicolaas Beets.