Visie

Visie op cultuureducatie op de Nicolaas Beets

Een rijke wereld om samen het verschil te maken

  • Cultuuronderwijs is een volwaardig onderdeel van ons onderwijsaanbod.
  • OBS Nicolaas Beets zorgt ervoor dat alle leerlingen op een plezierige manier met elkaar samenwerkend, experimenterend en verwonderend hun eigen mogelijkheden ontdekken in een cultureel gevarieerde leeromgeving. Zo ontwikkelen zij zich tot individuen die op hun eigen manier, cultureel zelfbewust het verschil kunnen maken in deze rijke wereld.
  • Proces gaat boven product.
  • We maken hierbij gebruik van :
  1. ‘ateliers’, ruimtes waarin kinderen worden uitgenodigd om samen te werken, te ontdekken en te experimenteren vanuit inhoud, materiaal en technieken in alle kunstdisciplines,
  2. de passie en expertise op het terrein van cultuuronderwijs van teamleden
  3. gast-kunstdocenten
  4. receptief aanbod binnen en buiten de school
  5. verbinding met en inspiratie uit het onderwijs in taal, rekenen, wereldoriëntatie, beweging etc.