Notulen
Notulen
Vanwege privacyrichtlijnen worden notulen van MR vergaderingen niet meer op de website geplaatst. Mocht u als ouder interesse hebben in de notulen van een vergadering, kunt u zich wenden tot:

mrnicolaasbeets@ronduitonderwijs.nl