Adviseringstraject Nicolaas Beets naar Voortgezet Onderwijs
De stap van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs is een grote. Voorlopige adviezen, Eindtoetsen en open dagen; er komt behoorlijk wat op en uw kind af,  Wij doen ons best om deze stap zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Één van de hulpmiddelen die wij hiervoor gebruiken is een speciaal voor u gemaakte informatiefolder. 

In deze folder staat precies beschreven hoe het adviestraject van de Nicolaas Beets naar de middelbare school verloopt. Alle kinderen krijgen eind groep 7 de folder digitaal toegestuurd.

Voor vragen over het adviestraject bent u natuurlijk altijd welkom bij de groepsleerkracht. 

Informatiefolder PO-VO