Onze school

Statement

Het logo geeft goed weer waar wij voor willen staan. Allereerst het grote hoofd, met de brede glimlach. De kern van het onderwijs aan de Nicolaas Beets, is erop gericht dat de leerlingen veel kennis en vaardigheden leren. De brede glimlach wijst erop dat kinderen met plezier naar school moeten gaan en zich veilig voelen op school. Daarnaast besteden we veel tijd aan cultuureducatie en sportieve activiteiten.

Nieuwe content

contentblok

Nieuwe content

contentblok