Bouwstenen
De Nicolaas Beets is op de volgende bouwstenen gebouwd:

1. Zorg voor elkaar en de omgeving
2. Methode als leidraad
3. Differentiatie op maat
4. Zelfstandig en coöperatief
5. Resultaatgericht
6. Cultuureducatie
7. Goede zorgstructuur 

Op welke locatie u ook bent, u kunt er vanuit gaan dat u bovenstaande bouwstenen overal tegenkomt. Per locatie zijn er uiteraard wel nuanceverschillen. Een onderbouwlocatie vraagt bijvoorbeeld soms iets anders dan een bovenbouwlocatie.

Voor een uitgebreidere beschrijving van onze visie verwijzen wij naar onze schoolgids.