Oudervereniging
Oudervereniging
De Oudervereniging  OBS Nicolaas Beets is op 11 december 2013 bij notariële akte opgericht. Daarvoor had onze school een ouderraad.
In de statuten en het Huishoudelijk Reglement kunt u lezen hoe wij georganiseerd zijn en hoe onze werkwijze is.
Statuten: statuten.pdf
Huishoudelijk Reglement:
Huishoudelijk Reglement.pdf
 
Begroting oudervereniging
Begroting 2016-2017

Financieel jaaroverzicht 2015-2016

Oudervereniging en vergaderdata

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats. Bij een groot aantal activiteiten is de Oudervereniging betrokken, zoals de dag van de leraar, opknappen schoolplein, kooklessen groepen 5 en 6, bibliotheek/lezen/voorleesdagen, schaatsen, Kerst, Sint, Pasen, sportdag/koningsspelen, schoolfotograaf, avond4daagse, schoolreisjes en - kampen, afscheid groepen 8 en ouderwelkomochtend.
De enige bron van inkomsten voor alle activiteiten is de ouderbijdrage. De leden van de Oudervereniging - u als ouder - stellen jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Oudervereniging de hoogte van de bijdrage vast.
Aan het begin van het schooljaar wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens de ALV worden de bestuursleden gekozen en de begroting en het financiële verslag vastgesteld.
Het bestuur van de Oudervereniging komt zes keer per jaar bijeen om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen. 

Data Vergaderingen 2017-2018:
 
Datum Lokatie Locatieleider
     
Maandag 11 september 2017 Lokatie Beets 1  Locatieleider: Gertruud
Dinsdag 10 oktober 2017  Lokatie Beets 1  Locatieleider: Minke
Woensdag 15 november 2017 Lokatie Beets 3  Locatieleider: Jubbe
Maandag 15 januari 2018  Lokatie Beets 1  Locatieleider: Gertruud
Dinsdag 13 maart 2018  Lokatie Beets 2  Locatieleider: Minke
Woensdag 20 juni 2018  Lokatie Beets 3  Locatieleider: Jubbe


   
       
   
       
           
           Data Vergaderingen 2018-2019:
 
Maandag 17 september 2018           Lokatie Beets 3        Lokatieleider : Jubbe           
     
     
     
     
     

De aanvang van de vergaderingen zijn om 19:45 uur (inloop v.a. 19:30 uur)

U bent van harte welkom!